U bent hier

Projecten

Voorspellers van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen

Onderzoeker E.C. (Liesbeth) Wijnvoord, verzekeringsarts RGA
Begeleiders Prof. dr. J.J.L. van der Klink
Prof. dr. S. Brouwer
dr. M. de Boer
dr. J. Buitenhuis

Inleiding
Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het van groot belang een goede inschatting te maken van de kans dat een kandidaat-verzekerde arbeidsongeschikt zal worden tijdens de looptijd van de verzekering.
Tot nu toe wordt de risico-inschatting gedaan op basis van alleen medische gegevens (gezondheidsverklaring en keuring). Arbeidsongeschiktheid wordt echter niet alleen bepaald door medische factoren, maar ook door psychologische en sociale factoren.

Doelstelling
Dit onderzoek brengt medische, psychologische en sociale voorspellers van arbeidsongeschiktheid in kaart en probeert handvatten te geven voor een goede weging van deze factoren bij de risico-inschatting bij acceptatie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Biopsychosociaal model bij acceptatie toegespitst op psychische factoren
- Is het model van “problematisch verzuim” toepasbaar op zelfstandigen? Zijn de aspecten van problematisch verzuim bruikbaar als voorspellers van arbeidsongeschiktheid?
- Zijn ook uitsluitingsclausules gebaseerd op het medisch model van belang bij de risico inschatting?
- Privé en werkdomein: mannen, vrouwen en de interactie tussen werk en privé.
- Waarde van de bij acceptatie verzamelde medische gegevens
- Kenmerken van het werk en match tussen werk en verzekerde

Methode
Vragenlijstonderzoek onder verzekerden gecombineerd met dossiergegevens over de gezondheidstoestand ten tijde van acceptatie en over perioden van arbeidsongeschiktheid.

Looptijd project
Januari 2011 tot augustus 2016

Support

Movir
Postbus 2160
3430 CV Nieuwegein

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer